چت بارون یکی از قدیمی ترین چت روم های ایران است که بعد از فیلتر شدن چت روم ها خیلی ها قصد گرفتن لینک باران چت را داشتند ولی هیچکدام نتوانسته اند لینک آن را حفظ کنند لینک چت روم باران دست به دست چرخیده و در نهایت با مدیریت جدید چتروم فارسی باران برگشته است تا با لینک های ناز باران چت / چت باران / باران چت و چت روم باران فعالیت خود را آغاز کند.

چت روم باران چت

چت باران

باران چت

چتروم فارسی باران

باران چت قدیمی - باران چت اصلی - چت باران بزرگ

ناز باران چت


چت باران
باران چت , چت باران , چت روم باران , ناز باران چت , چت روم , باران چت قدیمی , چتروم فارسی باران